InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 146
Artikelen 1.451 - 1.456 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Maria; De wonderbaarlijke medaille

In de nacht van 18 op 19 juli 1830 verschijnt Maria voor de eerste keer aan Catherina. De eerste keer spreekt zij ongeveer 2 uur met de Heilige Maagd. Er wordt haar verteld dat God haar wil belasten m… Storm, Maria, 01-12-2006

Maria verschijning aan Bernadette Soubirous te Lourdes

Als Bernadette Soubirous, haar zusje Toinette en een vriendinnetje Jeanne Abadie op 11 februari 1858 hout sprokkelen langs de oever van de Gave. Als Bernadette haar kousen uittrekt om door het water v… Storm, Maria, 25-11-2006

Maria, moeder van Jezus

Maria is de moeder van Jezus. Zij zorgt zoals elke mama voor haar kind, zij houdt van Hem en blijft Hem trouw. Daarom is zij er ook bij als Jezus sterft (aan het kruis). Daarom blijft zij bij zijn lee… Storm, Maria, 25-11-2006
Levensverhaal van de Boeddha

Levensverhaal van de Boeddha

In het noordoosten van India, rond 600 voor Christus regeerden koning Moenis en koningin Maya over het land. In haar droom zweefde een grote witte olifant in de rechterzij van koningin Maya, terwijl z… Spreekb, 19-11-2006
Paus Johannes Paulus II

Paus Johannes Paulus II

Zijn verkiezing was niet zozeer omstreden, als wel opmerkelijk. Het was de derde keer in drie maanden tijd dat een paus gekozen moest worden. Uit de 109 aanwezige kardinalen kiezen zij voor het eerst… Storm, 16-11-2006
Christendom, Jezus de Bijbel en de rest

Christendom, Jezus de Bijbel en de rest

Het christendom is een religie die gebaseerd is op het leven van Jezus. Christenen geloven in God en zien Hem als een voorbeeld, een Vader. Bartw, 07-10-2006