InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 145
Artikelen 1.441 - 1.450 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Kuan Yin, de chinese moeder godin

Kuan Yin, is een geliefde godin van miljarden mensen over de wereld. Haar naam betekent ' wie de schreeuwen van de wereld.' hoort. Bettyhores, 18-06-2007
Bestaat Shangri-La echt?

Bestaat Shangri-La echt?

Shangri-La is geen vakantieparadijs. Het is ook geen eldorado. En het is beslist niet het equivalent van het goudland van de Spaanse conquistadores. Volgens een oosterse legende worden in Shangri-La d… Orion, Verdwenen paradijzen, 01-06-2007

Graf van Jezus?

Een aantal Canadese documentaire makers beweert dat ze het graf van Jezus zouden hebben gevonden. Het mag duidelijk zijn dat dit veel stof tot nadenken heeft gegeven. Ze zeggen gebruik gemaakt te hebb… Cheri, 23-03-2007

Veranderd Godsbeeld en negatieve theologie

Het Godsbeeld (de voorstelling die we van God hebben) is veranderd. Van een verpersoonlijkte God (zoals in de bijbel, God & Jezus) is men gegaan naar “het goddelijke”, iets onbepaalds. Een bespreking. Guggenheimer, 20-03-2007

Cartoonrellen en de verschillende levensbeschouwingen

Elders worden de gebeurtenissen rond de cartoons van de profeet Mohammed besproken. Hier willen we zien hoe de verschillende levensbeschouwingen met de problematiek omgaan. Er is een cultuurclash: de… Guggenheimer, 20-03-2007

De Islam: falen en praktische problemen

De Islam slaagt er niet in om zich te vestigen in het westen zonder wrijving en tegenstand op te wekken. Op zich is dit merkwaardig. De westerse samenleving is niet haatdragend of egocentrisch. Waarom… Guggenheimer, 20-03-2007

Levensbeschouwingen

Religie is misschien niet hip geworden, maar op zijn minst toch terug actueel. Drie vormen staan buiten de eigenlijke godsdiensten, ze worden hier kort besproken. Guggenheimer, 16-03-2007

Asatru, een heropleving van een eeuwenoude religie

Noordse mythologie, Germaans heidendom, Noordse Traditie, Asatru, Odinisme allemaal termen voor een oud geloof dat heden ten dage weer helemaal opleeft. Over deze religie bestaan veel misverstanden, z… Lady_wolf, 01-03-2007

Voodoo, wat houdt het precies in?

Je hoort er vaak over, de mysterieuze Voodoo-religie. Maar wat houdt Voodoo nu eigenlijk in? Hier volgt enige uitleg over deze omstreden en mysterieuze godsdienst. Daan123, 17-02-2007
Hunebed (grafkelder)

Hunebed (grafkelder)

Een hunebed is een van keien gemaakte grafkelder, bestaande uit enkele zijstenen, met daarop een deksteen. Het geheel is bedekt met een laag zand. Het woord hunebed stamt af van het oud-Nederlandse wo… Bartw, 16-02-2007