InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Psychologie > Psychologie: Pagina 6
Artikelen 51 - 60 in de rubriek Psychologie

Psychologie (Mens en Samenleving)

Psychologie: Impliciete persoonlijksheidstheorieën

Psychologie: Impliciete persoonlijksheidstheorieën

Een eerste indruk kun je maar een keer maken. Maar wat gebeurt er tijdens zo'n eerste ontmoeting? Welke conclusies worden er getrokken over iemand die je nog maar net kent? En kloppen die conclusies w… Woordeling, Psychologische experimenten, 13-12-2016
Psychologie: het Schachter affiliatie-experiment

Psychologie: het Schachter affiliatie-experiment

Onder affiliatie wordt de neiging verstaan van mensen om het gezelschap van anderen op te zoeken. Dit thema uit de sociale psychologie is onderwerp van veel onderzoek. Waarom zoeken mensen andere mens… Woordeling, Psychologische experimenten, 09-12-2016
Optimisme helpt tegen stress

Optimisme helpt tegen stress

Voor de een de bekende open deur en voor de ander een eyeopener, maar optimisme helpt stress tegen te gaan. Natuurlijk zijn er verschillende soorten stress, maar dat neemt niet weg dat positiviteit ee… Annastaal, 08-12-2016
Psychologie: het Lanaté/Darley bystander effect experiment

Psychologie: het Lanaté/Darley bystander effect experiment

Waarom bieden mensen in sommige situaties geen hulp, wanneer dat overduidelijk wel geboden moet worden? In het psychologisch experiment van Latané en Darley naar wat later het 'bystander effect' zou g… Woordeling, Psychologische experimenten, 07-12-2016
Hooggevoeligheid (HSP): Wat is het?

Hooggevoeligheid (HSP): Wat is het?

Meer dan gevoelig voor zintuiglijke informatie; veel waarnemen en intens reageren. Aanvoelen van stemmingen en emoties, een goed geheugen hebben, een binding hebben met de natuur en diep nadenken over… Marjolein94, 07-12-2016
Psychologie: het Buckhout ooggetuigenexperiment

Psychologie: het Buckhout ooggetuigenexperiment

Sociaal-psychologisch onderzoek op het gebied van recht is met name bekend vanwege het onderzoek naar ooggetuigen. Uit meerdere experimenten blijkt dat de juistheid en de nauwkeurigheid van getuigenve… Woordeling, Psychologische experimenten, 07-12-2016
Psychologie: het Festinger dissonantie-experiment

Psychologie: het Festinger dissonantie-experiment

Een van de meest bestudeerde onderwerpen in de sociale psychologie is het begrip 'attitude'. Onder attitude wordt verstaan de mening die iemand heeft over personen, groepen, instituties, gebeurtenisse… Woordeling, Psychologische experimenten, 07-12-2016
Psychologie: het Milgram gehoorzaamheidsexperiment

Psychologie: het Milgram gehoorzaamheidsexperiment

Binnen de sociale psychologie wordt veel gebruik gemaakt van psychologische experimenten. Daarbij werd in het verleden niet altijd even zachtzinnig omgegaan met de proefpersonen. Een bekend voorbeeld… Woordeling, Psychologische experimenten, 06-12-2016
De mantra, gedachten zijn krachten

De mantra, gedachten zijn krachten

Onbewust zijn we vaker met mantra’s bezig dan we ons realiseren. Soms kan een mantra je helpen in een proces. Bijvoorbeeld als het even tegenzit of als te veel negativiteit je opbreekt. Je ziet nogal… Annastaal, 29-11-2016
Verhuizen, je ontheemd voelen en ergens bij willen horen

Verhuizen, je ontheemd voelen en ergens bij willen horen

Ergens bij willen horen is niet vreemd, we noemen dat een sociale behoefte. Dit geldt ook voor het van belang willen zijn, iets willen betekenen voor andere mensen en je geaccepteerd willen voelen in… Annastaal, 25-11-2016