InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Pedagogiek > Pedagogiek: Pagina 4
Artikelen 31 - 40 in de rubriek Pedagogiek

Pedagogiek (Mens en Samenleving)

Een levensverhaal schrijven met jonge delictplegers

Een levensverhaal schrijven met jonge delictplegers

Een levensverhaal, ook wel een ervaringsverhaal genoemd, bestaat uit specifieke gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Het zijn verzamelde herinneringen en ervaringen gecombineerd m… Jcollin, 26-01-2015
De invloed van Friedrich Fröbel

De invloed van Friedrich Fröbel

Friedrich Wilhelm August Fröbel (Thüringen, 1782-1852) was een Duitse opvoedkundige. Hij wordt gezien als een van de grootste pedagogen van de 19e eeuw en is de oprichter van de oudst bekende kleuters… Heleen86, Pedagogiek, 25-01-2015

Opmerkingen die slecht zijn voor zelfvertrouwen van kind

Als ouder heb je natuurlijk het beste met je kind voor. Je spreekt je kind bemoedigend toe, stelt hem gerust of overlaadt hem met complimenten. Je moet hierbij echter wel voorzichtig te werk gaan. Als… Crayon, Kinderen, 13-01-2015
Werken met jongvolwassenen (adolescenten)

Werken met jongvolwassenen (adolescenten)

Werken in de hulpverlening met jongeren tussen de 18 en de 23 jaar kan vragen om een specifieke aanpak en zeker als het gaat om jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Dit artikel gaat ov… Jcollin, 13-01-2015

Cyberpesten en zelfdoding

Iedereen die wel eens met pesten in aanraking is geweest weet dat het echt een nachtmerrie is. Kinderen durven niet meer naar school en scholen weten niet goed wat ze kunnen doen om het probleem aan t… Peterma, 18-12-2014
Een peuter leren lezen, kan dat?

Een peuter leren lezen, kan dat?

Kan je baby of peuter al leren lezen? In Amerika is het een rage geworden: zeer jonge kinderen die al vroeg leren lezen van hun ouders. Schadelijk, zeggen sommigen. Onschadelijk, zeggen anderen. Sommi… Kisses, 24-11-2014

Reminiscentie: vormen en therapeutische doeleinden

Reminisceren is het wegdromen in het verleden voor zowel jong als oud. Het bestaat uit opdrachten om herinneringen aan bepaalde ervaringen op te roepen en vorm te geven. Reminiscentiewerk is geen bepa… Maikske, 04-11-2014
Hoe de beelddenker geholpen kan worden

Hoe de beelddenker geholpen kan worden

Beelddenkers denken vanuit een totaalbeeld. Een beelddenker denkt in beelden en de leerkracht onderwijst in woorden. Dit botst. In het onderwijs is het elke week een stukje van het geheel. Maar de bee… Rieja, Beelddenken, 03-11-2014
Soorten observaties

Soorten observaties

Observeren wordt gedefinieerd als het systematisch en doelgericht waarnemen en registreren van gedragingen, gebeurtenissen en interacties. In de praktijk kunnen we een observatie op verschillende mani… Robin990, 26-09-2014
Wel of niet straffen?

Wel of niet straffen?

Elk kind doet wel eens iets wat niet mag of luistert niet naar zijn/haar ouders. Grenzen opzoeken en er over heen gaan hoort bij een gezonde ontwikkeling van een kind. Hoe reageer je hier als ouder zi… Lola90, 03-09-2014