InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Ouder en gezin > Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering WAZO en ZEZ

Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering WAZO en ZEZ

Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering WAZO en ZEZ Zwanger zijn betekent in 2013 of 2014 de ouderschapsverlofkorting (in 2015 niet meer), maar ook recht op een uitkering. De Wet arbeid en zorg WAZO regelt uw zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering. Die bedraagt maximaal 100 procent van uw laatste loon. Aanvragen dus bij de werkgever die het formulier doorstuurt naar het UWV of zelf direct aanvragen. Wie als vrouw ook zelfstandig ondernemer is vraagt de ZEZ-uitkering aan, ook in 2016.

Ouderschapsverlofkorting 2012, 2013 of 2014

De ouderschapsverlofkorting is een fiscaal voordeel. U krijgt daardoor een extra heffingskorting toegewezen als loonheffingskorting. Dat betekent dat u minder belasting betaalt als u van deze korting gebruik maakt. De hoogte van de ouderschapsverlofkorting is gelijk aan het aantal uren ouderschapsverlof maal maximaal 4,11 per uur. Dit is een netto voordeel op de te betalen belasting. Het bedrag van de ouderschapsverlofkorting is maximaal gelijk aan het verschil tussen uw belastbaar loon in 2010 en uw belastbaar loon in 2011. Als de het ouderschapsverlof vóór 2011 is begonnen, neemt u uw belastbaar loon over 2009 min uw belastbaar loon over 2011. De ouderschapsverlofkorting gaat via de belastingaangifte inkomstenbelasting. Zorg dat u een ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever heeft. Naast dit fiscale voordeel is er meer om mee rekening te houden.

Alles over de ouderschapsverlofkorting 2014 leest u in het artikel ouderschapsverlofkorting 2014 of 2015 afgeschaft?

Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering

Wie zwanger is doet er goed aan om te bekijken of zij ook in aanmerking komt voor zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering op basis van de Wet arbeid en zorg, WAZO. Wie zwanger is, krijgt 16 weken zwangerschapsverlof en kan op basis van de WAZO minimaal zestien weken 100 procent doorbetaling krijgen van het laatste dagloon. U moet uiterlijk drie weken voordat u zwangerschapsverlof wilt opnemen, dit laten weten aan uw werkgever en u moet uiterlijk vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum uw verlof opnemen.

Baby wordt later geboren

Als de baby een week te laat wordt geboren bedraagt de uitkering 17 weken. Bij een baby die te vroeg wordt geboren blijft het minimum van 16 weken gelden. Na de bevalling heeft een werknemer recht op minimaal tien weken uitkering. Uitbetaling van deze uitkering start tussen de zes en vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, de datum dat u bent uitgerekend. U kunt ervoor kiezen de uitkering via de werkgever te laten betalen of direct aan u. Als de bevallen vrouw onvoldoende is hersteld na deze periode kan op basis van de Ziektewet het loon nog langer worden doorbetaald.

Wat is dagloon?

Onder het dagloon wordt het loon verstaan dat u gemiddeld per dag verdiende in de vier weken of één maand voorafgaande aan het verlof. Dan kan het zijn dat bijvoorbeeld door ziekte of verlof uw loon lager was dan normaal. In dat geval wordt gekeken naar de vier weken daarvoor. Tot het dagloon worden wel gerekend het vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 13e maand en ploegentoeslag, maar niet het spaarloon, een of onkostenvergoedingen.

Pleegkind of adoptie?

Wie als werknemer een kind adopteert of een kind in pleegzorg neemt, kan ook de WAZO-uitkering aanvragen. Ook hier moet u bij het opnemen van verlof dit uiterlijk drie weken van te voren aan uw werkgever laten weten. Let ook op de vereiste documenten, zoals:
 • Het bewijs van inschrijving van het kind in de GBA;
 • Bij adoptie ook een machtiging van de ambassade tot voorlopig verblijf van het kind in Nederland en een adoptieverklaring;
 • Bij pleegzorg ook een kopie van het pleegcontract.

Voorwaarden zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering

Om in aanmerking te komen voor deze zwangerschapsuitkering gelden een aantal voorwaarden:
 • U bent zwanger of waarschijnlijk zwanger.
 • U hebt een baan of krijgt een uitkering van UWV, zoals de WW, Ziektewet of loongerelateerde uitkering WGA.

Bovendien komt u voor de zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering in aanmerking als de bevalling plaatsvindt binnen een periode van tien weken nadat u geen werknemer meer bent bij betrokken werkgever.

Vrouwen in loondienst: aanvragen WAZO-uitkering 2016

Als u een baan hebt bij een werkgever wordt uw aanvraagformulier samen met een zwangerschapsverklaring van verloskundige of arts door de werkgever doorgestuurd naar het UWV. Hebt u een uitkering dan vraagt u de zwangerschapsuitkering zelf aan bij het UWV.

Zelfstandig onderneemster: aanvraag ZEZ-uitkering 2016

Voor wie zelfstandig ondernemer is, geldt een aparte regeling. Onder deze regeling Zelfstandig en Zwanger, ZEZ, vallen ook:
 • Een meewerkend echtgenote of partner;
 • De directeur-grootaandeelhouder of medeaandeelhouder van het bedrijf;
 • Een freelancer of thuiswerker;
 • Alfahulp of particuliere huishoudelijk hulp;
 • Een artiest;
 • Een huisarts.

Wie een ZEZ uitkering aanvraagt moet in ieder geval ook meesturen:
 • De zwangerschapsverklaring van arts of verloskundige.
 • De aangifte inkomstenbelasting.

Hoogte van de ZEZ-uitkering

Hoe hoog uw ZEZ-uitkering wordt, is afhankelijk van uw inkomen in het kalenderjaar dat aan de uitkering voorafgaat. Maximaal ontvangt u het wettelijk minimumloon plus 8% vakantietoeslag over de ZEZ-uitkering. U krijgt dit als u minimaal 1.225 uur per jaar als zelfstandige in de onderneming werkt. Als u minder werkt, wordt eerst gekeken naar de resultaten van de onderneming. Als u een vrijwillige verzekering bij UWV hebt afgesloten, hebt u recht een zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering als de berekende ZEZ-uitkering hoger is dan het bedrag vanuit de vrijwillige verzekering. Is het verzekerde bedrag hoger dan 65 euro per dag, dan komt u niet in aanmerking voor de ZEZ-uitkering.

Slot

Vraag als u zwanger bent en aan de voorwaarden voldoet de zwangerschapsuitkering aan.

Lees verder

© 2011 - 2017 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Mijn zwangerschap is gestopt, waar heb ik recht op?Mijn zwangerschap is gestopt, waar heb ik recht op?Voor veel vrouwen is de zwangerschap en het krijgen van een kind de ultieme bevestiging van de relatie. Het kan echter v…
Hoogte ouderschapsverlofkortingHoogte ouderschapsverlofkortingOm ouders tijdens de ouderschapsverlof tegemoet te komen, kunnen ze ouderschapverlofkorting krijgen. Dit is een korting…
Ouderschapsverlofkorting 2012 en 2013Ouderschapsverlofkorting 2012 en 2013Als u in 2012 ouderschapsverlof hebt opgenomen of in 2013 of 2014 ouderschapsverlof opneemt, hebt u onder bepaalde voorw…
Hoe is het salaris geregeld bij zwangerschapsverlof?Hoe is het salaris geregeld bij zwangerschapsverlof?Ben je zwanger, dan heb je voor en na het bevallen wettelijk gezien recht op zwangerschapsverlof. Dat houdt in dat je ni…
Heffingskortingen 2011 - 2012 (+ bedragen)Heffingskortingen 2011 - 2012 (+ bedragen)Een overzicht van de soorten heffingskortingen voor de inkomstenbelasting + bijbehorende bedragen voor 2011 en 2012 voor…

Reageer op het artikel "Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering WAZO en ZEZ"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reactie

Hannelore, 09-03-2015 17:15 #1
Geachte heer/mevrouw,

over precies 1 maand ben ik uitgerekend en heb volgens verschillende instanties geen recht op een zwangerschapsuitkering. Ik ben zelfstandig ondernemer/meewerkend echtgenote en vind het vooral nu, tijdens de start van mijn bedrijf, erg belangrijk om geld te kunnen ontvangen. We zijn nu pas 2 weken open en ik moet namelijk wel iemand aannemen om mijn taken over te nemen.
- Het UWV zegt dat ik geen recht heb op een ZEZ uitkering, aangezien ik pas per 1 oktober 2014 ben gestopt met mijn baan, dus niet voldoende uren als zelfstandig ondernemer heb gewerkt. Ook heb ik nog geen winst gegenereerd, aangezien we druk bezig waren met de verbouwing van het pand.
- Mijn oude werkgever zei dat ik 'te vroeg' ontslag had genomen; ik zou alleen wat kunnen ontvangen als ik vanaf 10 weken voor mijn uitgerekende datum ontslag had genomen.
- Het juridisch loket vertelde me dat het mijn eigen keus was ontslag te nemen en voor mezelf te beginnen, dus krijg ik nu helemaal niets.

Ik dacht dat alle zwangere vrouwen in Nederland recht hadden op een zwangerschapsuitkering, maar ben ik dan die ene uitzondering?

Ik hoop snel wat van u te horen; hopelijk positief!

Met vriendelijke groet,
A.A.M. van den Bosch Reactie infoteur, 10-03-2015
Geachte Hannelore,
Iedereen heeft recht op een zwangerschapsverlof, maar dat kan ook onbetaald verlof zijn. U voldoet ook niet aan het urencriterium volgens het UWV.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 19-05-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Reacties: 1
Schrijf mee!