InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Man en vrouw > Arbeidsparticipatie van vrouwen in de toekomst

Arbeidsparticipatie van vrouwen in de toekomst

Arbeidsparticipatie van vrouwen in de toekomst In Nederland is de arbeidsparticipatie van vrouwen lange tijd onderbelicht geweest. Als we naar de ons omringende landen kijken dan is de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland niet slecht maar er wordt wel méér in deeltijd gewerkt dan in veel andere landen. Is het nodig om ook onze arbeidsparticipatie te verhogen in de toekomst en welke voorwaarden zijn nodig om dit te bewerkstelligen? Mannen en vrouwen zijn beiden nodig om een evenwichtige arbeidsmarkt te krijgen en er is misschien toch wel een cultuurverandering nodig om dit te bewerkstelligen.

Historie van arbeidsparticipatie

De vrouwenemancipatie kent een lange geschiedenis. De eerste vrouw die aan een universiteit werd toegelaten was Aletta Jacobs. Zij studeerde vanaf 1971 aan de universiteit in Groningen voor arts en kan beschouwd worden als de eerste Nederlandse feministe. Zij was een voorvechtster voor het kiesrecht voor vrouwen wat in 1917 werd ingesteld. In 1918 verscheen voor het eerst een vrouw in de tweede kamer en wel Suze Groeneweg van de SDAP.

Vrouwen en handelingsonbekwaamheid

Toch was het tot ver na de tweede wereldoorlog nog gebruikelijk dat wanneer een vrouw in het huwelijksbootje stapte zij direct ontslagen werd. Pas in 1957 werd het ambtenarenrecht hierop aangepast. Ook werd in die jaren de handelingsonbekwaamheid van vrouwen opgeheven. Voor veel onderwijzeressen en vrouwelijke ambtenaren tot aan die tijd een bittere aangelegenheid omdat ze plotseling hun baan verloren en alleen een tweepersoons huishouding konden verzorgen tot het moment dat het eerste kind zich aandiende.

Feminisme

In de zestiger jaren kwam er een tweede feministische golf waarbij vrouwen gingen demonstreren om zelfbeschikkingsrecht te krijgen en een herwaardering op het gebied van betaalde arbeid. Het salaris van vrouwen was op dat moment ook veel lager dan van mannelijke collega's in dezelfde situatie.

Part-time werken

In Nederland werken de meeste vrouwen part-time. 75% van alle vrouwen hebben een baan van minder dan 35 uur per week. Slechts 48% van de vrouwen is economisch zelfstandig. Men geeft vaak als reden aan dat kinderopvang duur is en onvoldoende goed geregeld. Uit onderzoek is echter gebleken dat twee derde van de vrouwen die in deeltijd werken helemaal geen jonge kinderen hebben.

Beloning

Vrouwen verdienen in het algemeen 12% minder salaris dan mannen in vergelijkbare functies. Vrouwen betalen omdat ze in deeltijd werken ook minder pensioenpremie en men is zich vaak niet bewust van de consequenties die dit kan hebben als er iets met de partner gebeurt. Het mooie huis waarin men woont en de luxe die men zich kan veroorloven voor de kinderen vallen weg als men met een weduwen pensioen te maken krijgt. Ook bij invaliditeit of werkloosheid van de partner kan de inkomenssituatie grote gevolgen hebben en alleen daarom al zou men meer aandacht moesten schenken aan een toekomst waarbij beide partners gezamenlijk de lasten dragen. Ook om de vergrijzing van de toekomst te kunnen betalen is een grotere arbeidsparticipatie van vrouwen wenselijk.

Emancipatie

Wanneer men in de zeventiger jaren als gehuwde vrouw een baan wilde dan werd bij een sollicitatiegesprek de vraag gesteld hoe de opvang van de kinderen geregeld was. Deze vraag werd aan een man nimmer gesteld. Hieruit wordt meteen duidelijk dat ondanks de emancipatiegolf de zorg voor gezin en kinderen nog steeds op de schouders van de vrouw bleef rusten. De man maakte carrière en de vrouw verzorgde de huishouding en de kinderen. Er waren ook nauwelijks opvangmogelijkheden voor de kinderen zodat men gedwongen was een hulp in de huishouding te nemen om aan het arbeidsproces te kunnen deelnemen. Van hoger opgeleide mensen zoals arts of jurist werd wel geaccepteerd dat ze een baan hadden naast hun gezin maar bij de meeste vrouwen werd al snel de gedachte geopperd dat manlief niet genoeg verdiende om zijn gezin te kunnen onderhouden. Dit versterkte ook bij mannen de gedachte dat zij de meest verantwoordelijke waren in het gezin om het inkomen te verwerven. De man was in die jaren nog niet geëmancipeerd en verrichtte ook weinig taken binnen de huishouding. Ook de opvoeding van de kinderen lag grotendeels in handen van de vrouw. Heel langzaam is in deze situatie verandering gekomen.

Europese landen in onze omgeving

Wanneer we kijken naar de situatie in de ons omringende landen dan is het opvallend dat in Duitsland vrouwen langer thuis blijven als de kinderen nog erg jong zijn. Ouders ontvangen Elterngeld voor een langere periode. Als de kinderen echter wat groter zijn dan gaan veel vrouwen weer aan het werk. Ook in Denemarken en Zweden is het aantal vrouwen wat een volledige baan heeft aanzienlijk groter dan in Nederland.

Welke maatregelen zijn nu nodig om verandering te verkrijgen

  • Stimuleer werken in flexibele arbeidstijden, thuiswerken
  • Schaf de aanrecht subsidie af
  • Dereguleer Arbowet thuiswerken
  • Stimuleer studie voor vrouwen met kleine kinderen
  • Bied mannen de mogelijkheid van méér thuiswerk en/of een vier daagse werkweek

Studeren

Wanneer vrouwen met jonge kinderen in staat worden gesteld om te studeren via tegemoetkoming van de overheid dan zijn zij daarna beter toegerust om deel te nemen in het arbeidsproces. Kinderopvang zal verder ontwikkeld kunnen worden door de oprichting van brede scholen zodat flexibele opvang mogelijk is. Veel mannen vinden het juist uitstekend om een deel van de kinderopvang op zich te nemen en het zal voor de ontwikkeling van de kinderen ook alleen maar gunstig werken wanneer de opvoedingstaken goed verdeeld zijn. Een goede taakverdeling binnen de huishouding tussen partners onderling waarbij ook aan de vrouw kansen geboden worden om zich te ontwikkelen zijn van evident belang. Vrouwenemancipatie is niet alleen een zaak van vrouwen maar van mannen en vrouwen samen. Carrièreplanning voor beiden is dat eveneens.
© 2011 - 2017 Celientje1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Emancipatie tussen man en vrouw is nog niet volledigEmancipatie tussen man en vrouw is nog niet volledigMinister Jet Bussemaker heeft in mei 2013 veel stof doen opwaaien met haar emancipatienota. Zij deed de uitspraak dat vr…
Betrouwbaarheid thuiswerkHoe betrouwbaar is werken vanuit het thuisfront? Waar moet je op letten bij het vinden van thuiswerk? Met welk (soort) t…
Werken? Carrière tips van topvrouwenWerken? Carrière tips van topvrouwenLoopbaan verbeteren? Heb jij ambitie? Wil jij hogerop komen? Openstaande vacature die jij graag wil hebben? Heb jij tips…
Extra geld verdienen (via thuiswerk, gastouderschap etc.)Er zijn veel mogelijkheden om een extraatje bij te verdienen, zonder dat je hiervoor de deur uit moet. De keuze is einde…
Kinderopvangtoeslag 2013 omlaagKinderopvangtoeslag 2013 omlaagIn 2012 is er sterk bezuinigd op de kinderopvangtoeslag. De politiek wil in 2013 nog eens 205 miljoen euro besparen. Er…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Arbeidsparticipatie van vrouwen in de toekomst"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 14-06-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Man en vrouw
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!