InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Levensvisie > Ien Dales Integriteitsaward

Ien Dales Integriteitsaward

Ien Dales Integriteitsaward Om de twee jaar wordt de Ien Dales Integriteitsaward uitgereikt, de award, die vernoemd is naar voormalig minister Dales. Tijdens haar leven had zij integriteit hoog in het vaandel staan. De Ien Dales Award is voor personen in de publieke sector die zich verdienstelijk hebben gemaakt door goed bestuur te paren aan integriteit.

Integriteit

Het CAOP, het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel, organiseert de Ien Dales Award verkiezing. De Ien Dales Leerstoel van de Universiteit van Amsterdam en het CAOP uit Den Haag kennen samen de integritreitsaward toe. Het CAOP roept organisaties en instellingen in de publieke sector op om personen voor te dragen. De mensen die worden voorgedragen zijn een voorbeeld voor anderen, voorbeeldpersonen, die opvallen doordat ze zich op de een of andere manier inzetten voor integer handelen op bestuurlijk niveau. De aanmeldingen worden beoordeeld door een jury die beoordeelt op:
 • vakmanschap;
 • trots;
 • bevlogenheid;
 • rolmodel zijn voor anderen.

Voordragen

Elke twee jaar is er een winnaar. In 2014 en 2015 kunnen organisaties en instellingen mensen voordragen voor de ronde van 2015. De juryprocedure voorziet in een gesprek met de organisatie die voordraagt en met de voorgedragen persoon. Op 10 december 2013 werd de award voor 2013 uitgereikt. Dat gebeurde tijdens het jaarcongres van de leerstoelen van het CAOP.

Criteria

De voorgedragen personen moeten voldoen aan een aantal criteria. Ze bestrijden onrechtmatigheden en opereren zorgvuldig en zijn daarin een voorbeeld voor anderen. Ze moeten zich op meerdere vlakken onderscheiden door:
 • publicaties;
 • kwalificaties;
 • verdiensten op het gebied van integriteit en goed bestuur.

Award

De Stichting Ien Dales Leerstoel van het CAOP is de beheerder van het erfgoed van de voormalige minister van Binnenlandse Zaken. De Ien Dales Leerstoel steunt onderwijs en onderzoek en richt zich op de overheid als organisatie met vele medewerkers in een diversiteit aan gezagsverhoudingen. Het onderwerp integriteit maakt daar deel van uit. De Stichting kent de Ien Dales Award toe op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De winnaar krijgt een bronzen beeltenis van Ien Dales, gemaakt door M. van den Bergh, en een kleine geldbedrag.

Voordracht

Goed onderbouwde voordrachten kunnen gestuurd worden naar:
 • CAOP
 • Stichting Ien Dales Leerstoel;
 • Postbus 556;
 • 2501 CN Den Haag;
 • onder vermelding vertrouwelijk;
 • E-mail l.spaans@caop.nl ;
 • Telefoon 070-3765711.

Dales

Ien Dales was tussen 1981 en 1994 Tweede Kamerlid, staatssecretaris van Sociale Zaken en minister van Binnenlandse Zaken.
Door zichzelf te blijven steeg haar populariteit. Ze werkte volgens het principe: Een beetje integer bestaat niet. Dales was een vrouw zonder opsmuk. Haar kapsel was er vaak een van windkracht 8, en haar robe was een gewone bloemetjesjurk. Haar vader overleed toen ze nog op de lagere school zat en het leerde Ien haar eigen weg te gaan. In wat ze deed, wat ze zei en hoe ze eruit zag was ze onverstoorbaar. Ze kon in de Tweede Kamer hartgrondig 'verdikkeme' en 'verdorie' roepen en het leverde haar een bepaalde mate van populariteit op. Eens zette ze eigenhandig een journalist die haar al te opdringerig benaderde opzij. Ze zei gewoon 'ga eens opzij, man' en schoof hem vervolgens eigenhandig aan de kant. Bovenal was ze geliefd om haar duidelijkheid: ze zei wat ze bedoelde en zei het in klare taal.

Integer

Een medewerker die integer handelt in zijn werk, oefent zijn baan adequaat en zorgvuldig uit, met verantwoordelijkheid voor het werk en volgens de regels die gelden binnen het vak. Dat geldt voor elke medewerker, ongeacht op welk niveau in de organisatie hij zit. Als er geen regels zijn of als de regels niet helder zijn, dan wordt de integriteit ontleend aan een houding die een moreel verantwoorde wijze van handelen laat zien, zoals die algemeen aanvaard is volgens sociale en ethische normen. Integriteit wordt ook gemeten naar:
 • verantwoordelijkheid voor eigen handelen nemen;
 • aanspreekbaar op gedrag zijn;
 • anderen op gedrag aanspreken.

Integriteit kan verschillende worden uitgelegd. Soms wordt er alleen mee bedoeld dat de medewerker geen fraude pleegt en niet corrupt is. Meestentijds wordt er een bredere uitleg aan het begrip gegeven. Dan gaat het ook over waarden als:
 • collegialiteit;
 • betrouwbaarheid;
 • klantgerichtheid;
 • objectiviteit;
 • fatsoenlijkheid;
 • effectiviteit;
 • efficiëntie.

In de praktijk betekent het dat de medewerker:
 • belangenverstrengeling voorkomt;
 • de eigen positie verduidelijkt;
 • zorgvuldig omgaat met persoonlijke of gevoelige informatie;
 • toezeggingen, afspraken en verplichtingen nakomt;
 • informeert anderen vanuit deskundigheid over eventuele risico’s die zij lopen;
 • aangeeft wanneer er iets gevraagd wordt waarbij integriteit in het geding is;
 • bij een conflict het geheel probeert te overzien en daar naar handelt;
 • een gemaakte fout meldt en actie onderneemt om schade te beperken;
 • loyaal is aan de organisatie;
 • integer blijft handelen, ook als dit voor de medewerker minder gunstig uitpakt;

2013
Op 10 december 2013 krijgt Ernst Kastelein de Ien Dales Award. Hij is functionaris Integriteitszorg bij de Koninklijke Marechaussee.
Hij krijgt de prijs vanwege zijn bijzondere bijdragen aan het integriteitsbeleid.

Winnaars

De Ien Dales Integriteitsaward werd in 2004 voor de eerste keer uitgereikt.
 • 2017 ...
 • 2015 Said Bouharrou, Moskee bestuurslid en Piet Muller, voormalig directeur Vluchtelingenwerk;
 • 2013 Ernst Kastelein, functionaris Integriteitszorg bij de Koninklijke Marechaussee;
 • 2011 Piet Keesman en het Bureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstelland;
 • 2008 Frans van Oostrom, Bureau Integriteit van het UWV;
 • 2006 Dick Kalk, secretaris/ adviseur van de ambtelijke en politieke leiding van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vertrouwenspersoon integriteit;
 • 2004 Jaime M. Saleh, oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen.

Lees verder

© 2013 - 2017 Sjaanfanameland, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Integriteit herkennenIntegriteit herkennenWat is integriteit? Hoe zit een integer persoon in elkaar? Welke persoonlijke eigenschappen bezit een integer persoon? W…
Het belang van integriteitHet belang van integriteitMensen verwachten altijd van anderen dat ze integer zijn. Integriteit is belangrijk in onze maatschappij, maar hoe komt…
Kabinet Balkenende 4Het kabinet Balkenende 4 is op 14 februari 2007 een feit. Alle ministers zijn bekend en klaar om aan de slag te gaan. Sa…
Kabinet Balkenende 1Kabinet Balkenende 1Inmiddels is het alweer tijd voor het vierde kabinet onder leiding van premier Balkenende, een samenwerking tussen CDA,…
Kabinet Balkenende 2 en 3Kabinet Balkenende 2 en 3Inmiddels is het alweer tijd voor het vierde kabinet onder leiding van premier Balkenende, een samenwerking tussen CDA,…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Bogaerts, Rob / Anefo / Wikimedia Commons
 • www.caop.nl
 • Wikipedia
 • www.parlement.com
 • www.daleslezing.nl
 • www.vosabb.nl
 • www.ruggenberg.nl
 • www.carrieretijger.nl
 • www.goedgezien.nl
 • http://www.deleerstoelen.nl/detailweergave/entiteit/ien-dales-leerstoel-activiteiten/details/ien-dales-award-2013-naar-ernst-kastelein-van-de-koninklijke-marechaussee/ geraadpleegd op 27 oktober 2014

Reageer op het artikel "Ien Dales Integriteitsaward"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Sjaanfanameland
Laatste update: 24-09-2015
Gepubliceerd: 12-03-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Special: Awards
Bronnen en referenties: 10
Schrijf mee!